Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

3.2. Inspectie werkvloer

  – 8012 TECHNIEK (2021)

Inspecteer de werkvloer voor de start van de werkzaamheden en leg de bevindingen vast in het opnameformulier. Laat de klant het formulier ‘voor gezien’ ondertekenen.

Tip: Maak foto’s van bijvoorbeeld bestaande schade aan keukens, strepen op muren, krassen op koelkasten, e.d.

De inspectie kan uitwijzen dat er aanpassingen (en werkafspraken met de klant) nodig zijn die afwijken van de aan de klant bij bestelling van de afwerkvloer (en de eventueel gedachte tussenvloer) verstrekte offerte. Raadpleeg hierbij 8013 tot en met 8015 en de legvoorschriften van hoofdstuk 4. Neem ook de aanbevelingen 8002 tot en met 8004 ter harte.

  – 8013 TECHNIEK (2021)

Ga na of de werkvloer ingestorte verwarmingsleidingen of vloerverwarming bevat.

Maak – zonodig – een voorbehoud voor de instroomtemperatuur. Deze mag niet leiden tot een hogere temperatuur van de werkvloeroppervlakte dan 27 graden Celsius. Reik de klant een opstartprotocol aan.

Wijs de klant op de mogelijke gevolgen voor de gekozen vloer (zie ook: 8025, 8040 tot en met 8047).

  – 8014 COMMUNICATIE (2012)

Wijs de klant erop dat, indien hij een bestelling plaatst zonder eerst inspectie toe te laten, het risico van een verkeerde beslissing voor de klant is. Wijs de klant er ook op dat er geen verwerking van materiaal plaatsvindt dan na inspectie.

  – 8015 TECHNIEK (2021)

Stel via inspectie (zie hoofdstuk 4) vast of de werkvloer aan de technische vereisten voldoet. Zo niet, stel schriftelijk vast welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn voor het door de klant gekozen systeem.

  – 8016 COMMUNICATIE (2012)

Wijs de klant, gelet op de consequenties van 8013 tot en met 8015, op eventuele alternatieven.

  – 8017 TECHNIEK (2021)

Schuur of straal calciumsulfaat-gebonden werkvloeren altijd voor je gaat leggen. In nieuwbouw wordt veelal aangegeven dat de vloer geschuurd is, schuur of straal desnoods zo’n vloer alsnog (zie ook 8022 bij A. en B.).

Toelichting: Het schuren van andere soorten werkvloeren kan ook noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld stucresten of andere vervuiling te verwijderen of omdat er onvoldoende geschuurd is. Het schuren is nodig om de droging van de vloer te bevorderen. Na het schuren goed stofzuigen. Alleen vegen is niet voldoende, dan blijft er reststof aanwezig, dat mogelijk leidt tot onthechting van lijm. Primeren is de perfecte manier om stof te binden.