Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

Legvoorschriften

8.2. Vloerdelen vast leggen

  –   8094   TECHNIEK (2021)

Vloerdelen kunnen op twee manieren vastgelegd worden.

  1. verlijmen én vernagelen op een houtachtige tussenvloer (zie figuur 13);
  2. vol en vlak verlijmen.

  –   8095   TECHNIEK (2021)

Het verlijmen van vloerdelen in een dikte van 15 – 20 mm op een steenachtige werkvloer is slechts mogelijk bij optimale omstandigheden. Deze werkvloer dient voldoende vlak, droog en sterk te zijn. Bij volvlak verlijming het volledige vlak verlijmen (minimaal 80% over het totale oppervlak) en stempelen of verzwaren.