Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

5.3.   Tussenvloeren voor tapis

Het gaat om multiplex, spaanplaat en soortgelijke plaatmaterialen, bevestigd op de werkvloer volgens schem 5.2. Een andere oplossing is mozaïekparket.

N.B. Chipwood moet eerst geschuurd worden, zie aanwijzing fabrikant.

  – 8060 TECHNIEK (2012)

Als de werkvloer een plankenvloer is: bevestig de platen van de tussenvloer (met spijkers, schroeven of nieten) diagonaal of dwars op de lengterichting van de planken, afhankelijk van het te leggen patroon van de afwerkvloer.

  –   8061   TECHNIEK (2021)

Indien de werkvloer al afgetimmerd is met plaatmateriaal, beoordeel deze vloerlaag op bruikbaarheid als ondergrond voor tapis en wel op de aspecten vlakheid, vochtpercentage en het vastliggen van de platen. Breng zonodig diagonaal een sperlaag aan.

  –   8062   ORGANISATIE (2021)

Neem, na het verlijmen van plakfriezen of mozaikparket minimaal 8 uur droogtijd in acht, tenzij de lijmfabrikant een langere droogtijd voorschrijft, alvorens de vloer te schuren; deze elementen moeten bij het schuren stevig aan de ondergrond gehecht zijn.

  –   8063   TECHNIEK (2021)

Leg op een werkvloer met ingestorte verwarmingsleidingen of vloerverwarming alleen een tussenvloer van eiken mozaïek en geen vochtgevoelige houtsoorten, zoals beukenmozaïek.