Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

5.1.   Inleiding en leeswijzer

De tussenvloer vormt de laag tussen de werkvloer en de afwerkvloer. Er zijn tussenvloeren die dienen voor verlijming of spijkeren van de afwerkvloer. Verder draagt de tussenvloer bij aan geluidsisolatie, vochtisolatie en egalisatie. Sommige soorten afwerkvloer hebben geen tussenvloer nodig en zijn op de werkvloer te verlijmen.

De tussenvloeren worden hieronder ingedeeld volgens de soort afwerkvloer die erop komt te liggen. Omdat de meeste tussenvloeren geschikt zijn voor diverse afwerkvloeren, kunnen op veel plaatsen in dit hoofdstuk gelijkluidende Praktijknormen en Aanbevelingen worden gegeven.

Uit efficiëntieoverwegingen zijn de algemene of althans breed toepasbare legvoorschriften bij elkaar gezet in de paragraaf Algemene Legvoorschriften. De paragrafen, gewijd aan de diverse tussenvloer/afwerkvloercombinaties, zullen hier steeds naar verwijzen en geven daarnaast slechts specifieke legvoorschriften voor de combinatie in kwestie.