Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

7.2.   Algemeen

  –   8075   TECHNIEK (2012)

Onder los (zwevend) gelegde parketvloeren moet altijd een vochtscherm worden aangebracht.

Let op: Bij het leggen van een zwevende vloer met vochtscherm op een bestaande verlijmde parketvloer bestaat de mogelijkheid dat dpoor condensvorming de oude parketvloer loskomt (zie ook 8066).

  –   8076   TECHNIEK (2021)

Indien de tussenvloer bestaat uit platen van multiplex, spaanplaat of ander plaatmateriaal, leg dan de tussenvloer diagonaal of haaks ten opzichte van de legrichting van de daarop aan te brengen afwerkvloer. Dit om te voorkomen dat de naden van de tussenvloer gaan samenvallen met die van de afwerkvloer. Als er platen liggen, controleer de bevestiging aan de daaronder liggende vloer.