Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

13.2. Legvoorschriften

  –   8122   TECHNIEK (2012)

Gebruik materialen en middelen uitsluitend volgens de praktijknormen van fabrikant/leverancier, betreffende voorbereiding/verwerking, gebruik, toepassingsgebeid, opslag, houdbaarheid, veiligheid en overige aandachtspunten en neem daarbij 8123 in acht.

  –   8123   TECHNIEK (2012)

Gebruik materialen en middelen niet, en dus ook niet volgens de praktijknormen van fabrikant/leverancier, indien een dergelijk materiaal of middel, dan wel het beoogde gebruik (met inbegrip van voorbereiding/verwerking, toepassingsgebied, opslag, veiligheid of anderszins) in strijd is met de huidige wet- en regelgeving.

Toelichting: Raadpleeg de Code van het parketbedrijf.

  –   8124   COMMUNICATIE (2012)

Bij twijfel over gebruik of toelaatbaarheid van een materiaal of hulpmiddel, zoals bedoeld in 8122 en 8123: zie er van af en raadpleeg zo nodig als eerste uw leverancier en vervolgens eventueel uw brancheorganisatie.

  –   8125   TECHNIEK (2012)

Gebruik voor donkere houtsoorten in de afwerkvloer (mits verlijmd) donkere lijm en voor lichtgekleurde houtsoorten in de afwerkvloer lichtgekleurde lijm.

  –   8126   TECHNIEK (2012)

Maar een ondergrond, waarop lijm, lak, olie, wordt aangebracht, eerst stof- en vetvrij en zorg er tevens voor dat zo’n ondergrond droog is.

  –   8127   TECHNIEK (2012)

Klop elementen, die in de tussenvloer of de werkvloer moeten worden gespijkerd of geniet, goed vast in het lijmbed.

  –   8128   TECHNIEK (2012)

Breng contactlijm aan volgens de voorschriften van de fabrikant op zowel de bovenkant van de werkvloer als de onderkant van de daarop te leggen afwerkvloerelementen. Houd er rekening mee dat bij het leggen van deze elementen, meteen als er contact is, hechting ontstaat.

Toelichting: Contactlijm wordt hoofdzakelijk gebruikt voor kurkvloeren en een bepaald merk los (zwevend) parket. In andere gevallen wordt gewone lijm gebruikt – en die is aan te brengen met een lijmkam.

  –   8129   ORGANISATIE (2012)

Neem het oppervlak dat wordt gelijmd niet zó groot, dat de lijm gelegenheid zou krijgen tot indrogen (of tot aan de bovenkant een vlies vormen) nog voordat de volgende vloerlaag op de lijm wordt gekleefd.

  –   8130   TECHNIEK (2012)

Gebruik bij voorkeur een watervrije lijm bij het lijmen van vochtgevoelige houtsoorten, zoals esdoorn (maple) en beuken.

  –   8131   TECHNIEK (2012)

Gebruik altijd een lijmkam van de juiste grofheid. Werk niet met versleten lijmkammen.

  –   8132   TECHNIEK (2012)

Gebruik op een vloeibaar vochtscherm nooit een dispersielijm.

  –   8133   TECHNIEK (2012)

Gebruik voor anhydrietdekvloeren een daarvoor geschikte egaline volgens de praktijknormen van de leverancier/fabrikant.