Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

13.1. Inleiding en typologie

In de hele keten van ‘geschikt maken werkvloer’ tot aan ‘oplevering afwerkvloer (inclusief afwerklagen)’ komen diverse hulpmaterialen, zoals lijmen, en middelen, zoals gereedschappen, te pas.

Bij hulpmaterialen gaat het onder meer om lijmen, lakken, egalines, schuurmiddelen en klemmen. Bij hulpmiddelen en gereedschappen valt te denken aan meetapparatuur, schuurmachines en handgereedschap. Inkoop- en onderhoudseisen treft u aan in de Code van het parketbedrijf (hoofdstuk 3 en 6).

In het kader van deze legvoorschriften is het niet nodig deze afzonderlijk te bespreken. Zij worden namelijk besproken of genoemd in de hoofdstukken en paragrafen die hun gebruik en toepassing behandelen.

Om te voorkomen dat op talrijke plaatsen in deze versie van de legvoorschriften voor algemeen gebruikte materialen, middelen of gereedschappen telkens nagenoeg gelijkluidende Praktijknormen (symbool ) en Aanbevelingen (symbool ) worden gegeven, zijn dergelijke algemene legvoorschriften in dit slothoofdstuk verzameld. De hierin gegeven Praktijknormen en Aanbevelingen zijn dus van toepassing op de andere (relevante) hoofdstukken.