Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

2.1. Inleiding

Controleer of de specificaties op de orderbevestiging van de leverancier overeenkomen met de opdrachtbevestiging van uw klant.

Controleer bij levering of het materiaal voldoet aan de bedoeling en verwachtingen bij ontvangst door parketteur, klant of door legger vóór het begin van het werk.

De controle gaat zowel om de omvang van de levering, het nalopen van lever- en werkbonnen als om materiaalinspectie. Immers, materiaal zoals hout en bijmateriaal maakt bij transport en opslag (onder invloed van externe temperatuurwisselingen) mogelijk een verandering door. Ook kleur, legpatroon of sortering kan een bron van teleurstelling opleveren.