Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

2.3. Levering door de parketteur op het werk

  – 8007 COMMUNICATIE (2012)

Ga na of in de ruimte waar materialen voor de vloeren worden geleverd en verwerkt geen nat werk (zoals stucwerk of gietvloeren) aanwezig is of nog moet worden verricht.

  – 8008 TECHNIEK (2021)

Alle materialen moeten acclimatiseren, vooral aan de temperatuur.

Lever de materialen ten minste zo’n 24-48 uur – indien het materiaal onder de juiste condities is opgeslagen kan deze termijn korter zijn – vóór het begin van de werkzaamheden af bij de klant, en wel in de ruimte waar het gelegd/verwerkt zal worden.

Sla de materialen vrij van de werkvloer op, bijvoorbeeld op pallets in ongeopende verpakking.

  – 8009 ORGANISATIE (2012)

Lever de materialen af bij de klant in coördinatie met de eventueel noodzakelijke voorbereidingen, bedoeld in de hoofdstukken 3 en 4 (inspecteren en bewerken van de werkvloer).

  – 8010 COMMUNICATIE (2012)

Ga samen met de klant na of de kleur en kenmerken, zoals het afgesproken legpatroon, kloppen met de bestelling en laat de klant tekenen voor goede ontvangst.

  – 8011 ORGANISATIE (2012)

Informeer de klant nadrukkelijk dat hij/zij verantwoordelijk is voor goed beheer en dus aansprakelijk voor schade zoals: brand, aantasting door vocht of diefstal.