Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

2.2. Levering aan het bedrijf van de parketteur

  – 8006 TECHNIEK (2021)

Controleer bij ontvangst van de goederen het vochtpercentage van het hout en ook de verdere kwaliteit/sortering van het hout en van de overige goederen.

Een aandachtspunt na lang transport bij vriesweer (of bijvoorbeeld een weekend opslag onder zulke condities: ‘vrijdag laden, maandag lossen’) is voorts controle van de kwaliteit van watergedragen producten, zoals bepaalde lijmen en lakken.

Leg de meetresultaten van de vochtmeting vast, zie 8012 – opnameformulier.

Stel afwijkingen vast en leg vast of het werkproces doorgang kan vinden of niet.

Sterk afgekoeld hout, lijm en lak zal bij aflevering in een warme ruimte blootstaan aan condensvorming en vervorming!

Let ook op schimmel en aantasting door houtvretende insecten.