Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

Leeswijzer

Opzet van de legvoorschriften

Stapsgewijs geeft deze digitale versie van de legvoorschriften richtlijnen en aanbevelingen voor de levering en het leggen van parket, vloerdelen, PVC, laminaat en kurk. Het oogmerk is steeds het handhaven van de kwaliteit en het voorkomen van klachten. Loop bij klachten alle voorgaande stappen door om de oorzaak te achterhalen en verbeter dan uw werkproces.

Definities

  Praktijknormen zijn de richtlijnen die de branche als juist bestempelt. Praktijknormen zijn aangegeven met een duimpje. Wie de richtlijnen niet in acht neemt, doet dat op goede gronden of riskeert het om een geschil te verliezen.

  Aanbevelingen zien toe op nog betere resultaten. Het is naar eigen inzicht om aanbevelingen op te volgen.

Enkele omschrijvingen

 • Afwerkvloer is de zichtbare vloerlaag van parket, houten vloerdelen, laminaat, PVC of kurk.
 • Consistentie is de samenhang van materiaal
 • Dekvloer is de afwerklaag op een houten of steenachtige ondergrond
 • Dilatatievoeg is een naad bedoeld om uitzetting en krimp op te vangen
 • Expansie is het uitzetten van vloeren
 • Klant is zakelijke of particuliere opdrachtgever
 • Parketteur is degene die parket, vloerdelen, 2 laags parket, laminaat, PVC of kurk legt. Hier behoren tevens bij voorbereidingshandelingen als voorbereiden van de werkvloer en het leggen van tussenvloeren
 • Vochtmeting is het bepalen van de vochtigheidsgraad (zie toelichting)
 • Vloerveld is het veld waarin de vloer wordt opgebouwd of zich bevindt
 • Werkbon is de opdrachtbon voor de parketteur
 • Werkvloer is de vloer waarop de afwerkvloer wordt gelegd.

Toelichting: Indien in deze legvoorschriften bij steenachtige vloeren vochtpercentages worden genoemd zijn dit percentages die voortvloeien uit de Carbid meting. Als u een andere meter gebruikt zla de fabrikant van de door u gebruikte meter aan moeten geven welke getalswaarde overeenkomt met de in deze legvoorschriften genoemde waarde.

Voorbeeld: In de documentatie bij de vochtmeter van het merk Gann (type RTU 600) zit de volgende tabel bijgevoegd voor de Sonde B50/B60:

Uit deze tabel blijkt dat een vochtpercentage van 1,8% volgens de Carbid meting (CM%) op deze meter bij zandcement-vloeren een uitlezing geeft van 70.

 1. Zement-estrich dto = cementdekvloer
 2. Anhydritestrich dto = anhydrietdekvloer