Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

4.6.   Inspectie afmetingen

  – 8038 ORGANISATIE (2021)

Bepaal de vorm, de omtrek en de oppervlakte van de werkvloer door opmeting (al dan niet vanaf bouwtekening) en/of schatting. Verhoog het te verwachten materiaalverbruik en de legkosten voor de hierop te leggen tussenvloer en/of afwerkvloer, afhankelijk van de vorm van het te beleggen en af te werken oppervlak. Verhoog het netto gemeten oppervlak met het te verwachten zaagverlies.

  – 8039 COMMUNICATIE (2012)

Maak de klant in leveringsvoorwaarden of via het orderformulier duidelijk dat er afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van het geraamde materiaalverbruik. Oorzaken kunnen zijn foutieve opgaven door de klant, het niet rekening houden met zaagverlies door uitsparingen, kolommen, etc. Het bovenstaande kan meer- of minderwerk en meer- of minderkosten veroorzaken.