Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

4.2.1.   Zandcement-dekvloer (2022)

Speciale eisen voor vloerenlegger

De totale dekking boven ingestorte leidingen moet boven ingegoten leidingen van vloerverwarming 25 mm bedragen en boven ingegoten verwarmingsbuizen (CV, stadsverwarming) minimaal 30 mm zijn; zie 8025 en de daarin genoemde legvoorschriften. Klop de vloer af op delen met een holle klank, consistentie en scheuren controleren volgens kras- en slagproeven etc., uitgelegd in 8037.

Vlakheid ≤ 5 mm volgens vlakheidsmeting met de rei (uitgelegd in 8028 t/m 8032).

  • Let op:Bij bepaalde vloeren gelden strengere normen ten aanzien van de vlakheid van de werkvloer, zoals PVC ≤ 2-3 mm (afhankelijk van stroken of visgraatvloer). Raadpleeg de voorwaarden van de fabrikant/leverancier.

Vochtpercentage ≤ 2% gemeten conform 8034.

De werkvloer dient weerstand te kunnen bieden aan een trekkracht van minimaal 0,7N/ mm2. Bij vochtgevoelige houtsoorten en/of massieve vloerendelen advies vragen aan uw leverancier.

Informeer uw klant dat de zandcement-dekvloer een minimale treksterkte nodig heeft van 0,7 N/mm2. Indien uw leverancier aangeeft een hogere waarde te wensen, geef deze waarde dan door aan uw klant.

Opmerking:

Het is voor de parketteur in de regel niet mogelijk een vloer op treksterkte te controleren. Het zorgvuldig uitvoeren van de krastest (zie: 8037) geeft u een goed beeld. Bij twijfel kunt u uw leverancier vragen de treksterkte te controleren.

Toelichting;

Een aannemer heeft vaak de opdracht gekregen een vloer te realiseren conform NEN2741/A1:2008. Hierin is hechting aan de ondergrond niet meer vanzelfsprekend en zijn minimale waarden genoemd t.b.v. treksterkte welke slechts van toepassing zijn indien voor het plaatsen van deze zandcement-dekvloer kenbaar wordt gemaakt aan de aannemer dat hechting gewenst is. De dan opgelegde grenswaarden (ondergrens 0,255 N/mm2) zijn overigens voor toepassing onder vast verlijmd parket onvoldoende.