Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

4.2.4.   Tegelvloer/marmervloer/granietvloer (2022)

Het risico van tegel-, marmer- of granietwerkvloeren is dat tegels of platen na het aanbrengen van de afwerkvloer loslaten. Indien de voorinspectie correct is uitgevoerd, is dit risico voor de klant.

Speciale eisen voor parketteur

  • Tegels/stenen platen moeten vastliggen;
  • Vlakheid ≤ 5 mm volgens vlakheidsmeting met de rei (uitgelegd in 8028 t/m 8032);
  • Vochtpercentage: ≤ 2%.

Voer de volgende inspecties uit:

  • Controleren op scheuren en op vastliggen tegels/stenen platen (kloppen) – zie ook 8037;
  • Vlakheidsmeting (uitgelegd in 8028 t/m 8032);
  • Vochtmeting met oppervlaktemeting (uitgelegd in 8034).

Bewerkingen (zie ook 8026 en 8027):

  • Alle losliggende tegels/stenen platen vastmaken, oppervlak ontvetten, saneren en met juiste vloerlijm lijmen;
  • Indien de vloer te onvlak is of voegen van tegels/stenen platen te diep liggen en/of te breed zijn: eerst egaliseren.