Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

4.2.5.   Siergrindvloer (2022)

Als stukken siergrind loskomen, geeft dit risico’s bij het vastleggen van tussen- of afwerkvloer. Indien de voorinspectie correct is uitgevoerd en het advies van de lijmfabrikant is gevolgd, is dit risico voor de klant.

Speciale eisen voor parketteur

  • Er mag geen materiaal los liggen;
  • Vlakheid ≤ 5 mm volgens vlakheidmeting met de rei (uitgelegd in 8028 t/m 8032).

Voer de volgende inspecties uit:

  • Controleren op vastliggen van materiaal en op scheuren (zie 8037);
  • Controleren op structuur: ‘open’ dan wel ‘dicht’;
  • Vlakheidmeting (uitgelegd in 8028 t/m 8032).

Bewerkingen (zie ook de 8026 en 8027):

  • Al het losliggend materiaal vast maken;
  • Oppervlak van het korreltapijt ontvetten voor verdere bewerking. Indien het siergrind niet is gecoat (erg open structuur), moet deze worden afgedicht om te voorkomen dat de lijm in de open structuur van het siergrind wegzakt.