Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

4.2.7.   Magnesietvloer (2012)

Speciale eisen voor parketteur

  • Vlakheid ≤ 5 mm volgens vlakheidmeting met de rei (uitgelegd in 8028 t/m 8032);
  • Vochtpercentage: 3% tot 12% (afhankelijk van het aandeel organische bestanddelen: vraag bij twijfel advies aan uw leverancier) volgens vochtmeting (uitgelegd in 8034).

Magnesiet is een bros materiaal met een lage treksterkte. Pas hierdoor bij voorkeur een zwevende afwerkvloer toe.

Ten behoeve van het plaatsen van vast parket kan in enkele gevallen volstaan worden met voorstrijken om de toplaag te versterken, maar ook het aanbrengen van spaanplaat  en deze doorschroeven tot in de houten draagconstructie is een mogelijkheid.

Let echter wel op! Een magnesietvloer wordt in de regel aangebracht ten behoeve van de geluidsreductie welke door het doorschroeven wordt verminderd. U dient us klant hiervoor de waarschuwen.

Vraag voor het aanbrengen van vast parket op een magnesietvloer advies aan uw fabrikant.