Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

4.2.2.   Gegoten anhydrietdekvloer

Speciale eisen voor parketteurs

De totale dekking boven ingestorte leidingen moet voldoende zijn, dat wil zeggen boven ingegoten leidingen van vloerverwarming 25 mm dekking en boven ingegoten verwarmingsbuizen (CV, stadsverwarming) minimaal 30 mm; zie 8025 en de daarin genoemde legvoorschriften.

  • Dikte ca 50 mm; normaal bij direct gieten op de constructievloer is een dikte van ten minste 25 mm en bij gieten op een onderlaag (met vochtschermfolie) minimaal 35mm
  • Vlakheid ≤ 5mm volgens vlakheidmeting met de rei (uitgelegd in 8028 t/m 8032).
  • Vochtpercentage: ≤ 0,5%
  • Consistentie en scheuren: volgens kras- en slagproeven (uitgelegd in 8037). De werkvloer dient weerstand te kunnen bieden aan een trekkracht van minimaal 0,7N/mm2.

Bij vochtgevoelige houtsoorten en/of massieve vloerdelen advies vragen aan uw leverancier.

Voor de volgende inspecties uit:

  • Vlakheidsmeting (uitgelegd in 8028 en volgende);
  • Vochtmeting (uitgelegd in 8034);
  • Kras- en Slagproef (uitgelegd in 8037).

Bewerkingen (zie ook 8026 en 8027):

De werkvloer altijd eerst afschuren of stralen om de bindmiddelhuid of korst te verwijderen, totdat er een geruwd oppervlak ontstaat.

Egaliseren – ook van de uitgekapte plakken en na verwijdering van kleine prominente oneffenheden – door eerst de vloer voor te strijken en vervolgens te behandelen met een speciaal voor anhydriet bestemde egaline (zie 8133).

De werkvloer vóór het lijmen altijd voorstrijken met hechtprimer, tenzij de lijmfabrikant/levernacier anders voorschrijft.

Bovenstaande geldt ook als de anhydriet-dekvloer als zwevende dekvloer is aangebracht.