Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

4.1.   Inleiding

Inspecteer de werkvloer en verbeter deze zo nodig vóór het leggen van tussen- en/of afwerkvloer.

De parketteur is na inspectie en eventuele aanpassing technisch en juridisch verantwoordelijk voor tussen- en/of afwerkvloer. Dit blijkt uit de eisen verderop in dit hoofdstuk.

De klant is vaak geen deskundige, de parketteur wel. En dus doet de parketteur al datgene wat hij vanuit zijn verantwoordelijkheid behoort te doen.

De parketteur bouwt voort op het werk van alle eerdere producenten:

  • nieuwbouw met gietvloeren en zandcement-vloeren
  • bestaande situaties met eerdere afwerkvloeren, houten draagvloeren, tegelvloeren, grindvloeren.

Zowel Bouwbesluit als NEN-normen kunnen eisen stellen waaraan een werkvloer moet voldoen. Maar ook kunnen fabrikanten bij bepaalde vloeren strengere eisen stellen met betrekking tot de vlakheid, zoals PVC ≤ 2-3 mm (afhankelijk van stroken of visgraatvloer).

De parketteur treft een situatie aan, die al gerealiseerd is – dus ook als het om nieuwbouw zou gaan – tenzij hij in dat laatste geval door de aannemer van een bouwproject in de arm is genomen voor de afbouwfase (‘klantgericht bouwen‘).

  – 8018 COMMUNICATIE (2021)

Raadpleeg bij problemen desgewenst de volgende instanties:

  • nader te benoemen (lijst 2012 is verouderd)