Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

1.3. Stappen en klacht

Leveren en leggen van parket, houten vloerdelen, PVC, laminaat en kurk geschiedt in een keten van stappen. Iedere stap is essentieel voor een goed eindproduct.

– 8005 ORGANISATIE (2012)

Kijk na de melding van een klacht altijd naar alle stappen die vóór de melding doorlopen zijn. Verwerk wat u geleerd heeft in uw eigen bedrijfsproces en probeer met de klant tot overeenstemming te komen.

Toelichting: Een goed opgeloste klacht draagt bij aan een positieve beeldvorming over uw bedrijf en branche. Als u niet meteen een oplossing kunt bieden, houd uw klant dan op de hoogte van de stappen die u neemt. De klant krijgt hierdoor het gevoel serieus genomen te worden en een gevoel van erkenning. Dit voorkomt vaak een geschil. Geschillen demotiveren en kosten tijd, energie en geld. Direct aandacht besteden aan het oplossen van een klacht loont bijna altijd.

Deze legvoorschriften zien toe op de meest voorkomende situaties. Niet alle knelpunten, die zich in de praktijk voordoen, worden afgedekt. Voor deze knelpunten is het juridisch kader van redelijkheid, billijkheid, verwijtbaarheid, aansprakelijkheid, verplichting en dergelijke van toepassing.

N.B. De relatie tussen parketbedrijf en klant is ongelijk. Bij geschillen is het wettelijk uitgangspunt dat de minder deskundige of ondeskundige klant wordt ontzien. Slechts indien de klant overduidelijk instructies niet heeft opgevolgd, ontstaat een andere situatie.