Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

1.2. Communicatie

Communicatie met de klant is essentieel voor een goed product.

– 8002 COMMUNICATIE (2012)

Neem geen opdracht aan of voer geen opdracht uit als de klant een oplossing blijft verlangen die in strijd is met de praktijknormen (zie ook 8003).

– 8003 COMMUNICATIE (2012)

Maak de klant de mogelijke voor- en nadelen bekend van een in overweging genomen keuze en leg deze specificaties (eventueel in de vorm van een aangehecht protocol) vast in het contract (zie ook 8004).

Toelichting: Maar let op, zelfs als de klant instemt met een riskante oplossing en hij terdege op de hoogte is gesteld van de risico’s, kan de parketteur – mochten er problemen optreden zoals door hem voorspeld zijn – nog steeds in het ongelijk worden gesteld door rechter of Geschillencommissie.

– 8004 COMMUNICATIE (2012)

Geef in de situaties, bedoeld in 8002 en/of 8003, informatie en advies over andere, technisch in aanmerking komende opties die volgens de praktijknormen wél toelaatbaar zijn. Leg eventuele meerkosten van zulke opties vast in een schriftelijke offerte en laat deze door uw klant ondertekenen.