Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

1.1. Andere informatiebronnen

Voor een goede vakbekwaamheid is een vakopleiding, bijscholing en ervaring onontbeerlijk.

Centraal punt voor de vakopleiding is het Bouw & Interieurcollege van het ROC Midden Nederland.

Daarnaast is veilig werken van groot belang. Daarvoor is in 2010 de Code van het Parketbedrijf opgezet door het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Hiervan verscheen in 2012 de tweede editie, die nog steeds een belangrijke bron van informatie is en geldt als een “vertaling” van de ingewikkelde Arbo-wetgeving.

  – 8001 TECHNIEK (2012)

Voor alle praktijknormen () en aanbevelingen ( ) geldt dat uitdrukkelijke schriftelijke aanwijzingen van leveranciers/fabrikanten gevolgd moeten worden, ook al geven praktijknormen en aanbevelingen een andere uitleg!

Toelichting: Fabrikant en leverancier zijn juridisch verantwoordelijk voor correcte informatieverschaffing. De leverancier heeft de verplichting werk- en informatiebladen over zijn product in het Nederlands aan te leveren. De leverancier is aansprakelijk, indien later blijkt dat de verstrekte informatie onjuist was en daardoor een klacht is ontstaan.