Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

1.    Communicatie en procesketen

.

Het grootste deel van de legvoorschriften is gewijd aan technische normen.

Organisatie van het werk is echter van wezenlijk belang voor een goede kwaliteit. Daarom staan we eerst even stil bij enkele aspecten van communicatie en de procesketen.

Slechte communicatie blijkt in de praktijk meer tot klachten te leiden dan de uitgevoerde werkzaamheden.