Legvoorschriften 2022 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

11.2. Schuren, stoppen en voegen van de afwerkvloer

  –   8105   TECHNIEK (2021)

Schuur een onbehandelde vloer in drie gangen met toenemende korrelfijnheid van het schuurmiddel.

Vergroot de fijnheid tussen schuurgang 1 en schuurgang 2 en die tussen schuurgang 2 en schuurgang 3 met ten hoogste een verdubbeling van de korrelfijnheid.

Ga in schuurgang 1 uit van tenminste korrel(fijnheid) 40.

Toelichting: Zo’n schema kan bijvoorbeeld zijn:

  • schuurgang 1: korrel 40 of 60;
  • schuurgang 2: korrel 60 of 80;
  • schuurgang 3: korrel 100 of 120, tenzij de leverancier van de aan te brengen afwerklaag anders voorschrijft;
  • zie voorts 8111
  • schuurgang 4: roterend schuren/polijsten bij geoliede vloer een korrelfijnheid van niet meer dan 100 met corund of silicium en gelakte vloeren met een korrelfijnheid van niet meer dan 120.

  –   8106   TECHNIEK (2021)

Het fijne schuurstof van de kantenschuurder is geschikt voor kleurecht voegen van de vloer (8011). Soms wordt hiervoor het fijne schuurstof van schuurgang 3 (8105) gebruikt. Hoe fijner het schuurstof hoe beter afgestemd op de structuur van het hout.

  –   8107   TECHNIEK (2021)

Schuur een strokenvloer in de eerste schuurgang (zie 8105) onder een hoek van 15 graden ten opzichte van de richting waarin de stroken zijn gelegd. Zie figuur 17.

  –   8108 TECHNIEK (2021)

Schuur een patroonvloer in de eerste schuurgang (zie 8105) onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de legrichting van de in het patroon gelegde elementen. Zie figuur 18.

  –   8109   TECHNIEK (2012)

Schuur zowel een strokenvloer als een patroonvloer in de tweede en derde schuurgang (zie 8105) zoveel mogelijk in de richting van de houtnerf. Zie ook 8110.

  –   8110   TECHNIEK (2021)

Schuur een patroonvloer in een vierde (extra) schuurgang met een roterende schuurmachine en houd bij het schuren van kanten het schuurschema aan dat voor de rest van de vloer is gebruikt (zoals bedoeld in 8105). Begin deze schuurgang met de rotex langs de kanten en het grote veld met een polijstmachine.

Gebruik:

  • bij oliën maximaal korrel 100, en
  • bij lakken maximaal korrel 150. Dit in verband met het opruwen van het hout bij lakken.

  –   8111   TECHNIEK (2012)

Stop spijkergaatjes en andere storende oneffenheden en dicht naadjes/voegen tussen afwerkvloerelementen met een geschikt voegmiddel, fijnschuurstof (conform 8106), vermengd met een in aanmerking komend voegmiddel. Raadpleeg 8112.

  –   8112   TECHNIEK (2012)

Voeg indien nodig tweemaal om inzakken van voegsel te corrigeren (zie 8105).