Legvoorschriften 2021 (concept-versie)

(deze versie toont de tussentijdse bevindingen van de deskundigencommissie)

Voorwoord

Hier zijn de aangepaste legvoorschriften 2021 in concept weergegeven. De nieuwe legvoorschriften worden in eerste instantie alleen op deze site weergegeven. Zij zullen dus vooralsnog niet in boekvorm beschikbaar komen.

Voortdurend up-to-date

Nieuw is, dat bij elke norm een jaartal is opgenomen. Wanneer 2012 is weergegeven, is de Commissie van Deskundigen van mening dat de bestaande norm nog steeds voldoet. De nu voorgestelde vernieuwde normen zijn aangeduid met 2021. In de toekomst zullen wijzigingen worden voorzien van het jaar waarin de wijziging wordt doorgevoerd. Zo blijven de legvoorschriften voortdurend up-to-date.

Archief

Oude versies van normen zullen ook toegankelijk blijven. Dat is van belang, bijvoorbeeld ingeval moet worden beoordeeld of een vloer is gelegd volgens de normen die golden op het moment van het uitvoeren van de opdracht.

Reacties

Heb je opmerkingen over de normen, laat het ons weten. Wij maken graag gebruik van de kennis van alle vakmensen en delen die graag met alle anderen. Mail je opmerkingen naar: info@legvoorschriften.nl.

Copyright

Het is een ieder toegestaan de normen uit de legvoorschriften – mits met bronvermelding – te gebruiken en openbaar te maken.

Voorbehoud aansprakelijkheid

Aan de inhoud van de legvoorschriften is de uiterste zorg besteed. Voor eventuele fouten en onvolledigheden aanvaarden de makers van deze site geen aansprakelijkheid. Voor verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.