Uitnodiging

In 2020 is gestart met de herziening van de Legvoorschriften Parket.

Naar aanleiding van een oproep in het begin van dat jaar is de commissie van deskundigen na de zomer van start gegaan. De resultaten worden opgenomen in wat we nu noemen de conceptversie 2021. Deze versie wordt geleidelijk aangevuld en aangepast.

Wanneer alle binnengekomen reacties en aanvullingen zijn doorgevoerd zal de nieuwe versie worden vastgesteld. Overigens zal het bijhouden vervolgens voortdurend plaatsvinden.

De Projectgroep Legvoorschriften nodigt elke belanghebbende uit het proces van verandering te volgen en suggesties voor verbetering of aanvulling van de legvoorschriften 2021 (concept) met ons te delen.

Suggesties kunnen worden ingebracht via het contact formulier.
Je hoeft er geen uitgebreid verhaal van te maken (dat mag wel), maar stip de kern van jouw verbetering aan.

Project Legvoorschriften 2021 van start

INretail, de VLOK Vakgroep Parket, Parket Alliance en Platform Parketbranche hebben de handen ineengeslagen om te komen tot nieuwe legvoorschriften.

De huidige, derde editie van de Legvoorschriften Parket is in 2012 tot stand gekomen onder auspiciën van het toenmalige Hoofdbedrijfschap Ambachten. Met de versie 2020 moet de branche voorzien worden van de nieuwste technische inzichten voor het leggen van houten-, kurk-, laminaat- en PVC-vloeren en het bekleden van trappen.

Onder de titel Legvoorschriften 2020 deed de VLOK Vakgroep Parket tijdens de InCoDa 2019 (Interieur Collectie Dagen 2019) een beroep op de branche om te komen tot vernieuwde legvoorschriften voor parket, omdat de Legvoorschriften Parket een onderdeel van de Algemene Voorwaarden 2016 van de VLOK Vakgroep Parket vormen en ook de basis zijn bij de beoordeling van de werkzaamheden van parketteurs ingeval van geschillen.

Door de vertraging vanwege de coronapandemie is het project inmiddels omgedoopt tot Legvoorschriften 2021.

legvoorschriften 2012 editie 3 pdf formaat

Draagvlak

Door het verdwijnen van het Hoofdbedrijfschap Ambachten moest een nieuwe manier gevonden worden om te zorgen voor een breed draagvalk voor de nieuwe legvoorschriften. Die is er nu in de vorm van Projectgroep Legvoorschriften 2020 waarin de van belang zijnde brancheorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Planning

De eerste inventarisatiefase gaat nu van start met een oproep aan alle vakmensen om te komen met suggesties voor verbetering. Daarvoor zijn de huidige, derde editie van de Legvoorschriften Parket toegankelijk gemaakt op deze website.

Een werkgroep van deskundigen is – mede door de corona-pandemie – vertraagd met haar werkzaamheden. De werkgroep is eind 2020 gestart met het verwerken van de binnengekomen suggesties. Vooralsnog is de planning gericht is op het afronden van de nieuwe Legvoorschriften in 2021.

Projectgroep Legvoorschriften 2021 bestaat uit:

  • Marjan Spronk van INretail
  • Walter Esch van Platform Parketbranche
  • Charles van Kesteren van Parket Alliance
  • Kees Huisman van de VLOK Vakgroep Parket
Vlok-Vakgroep-Parket
parket-alliance-logo
Logo PPB